Scena Moliera prowadzi instytucje absolutnie wyjątkową – jedyny w Polsce profesjonalny teatr niewidomych. W każdym ze swoich spektakli konsekwentnie przełamując granice twórczości amatorskiej i możliwości osób niepełnosprawnych wzrokowo. Doprowadzając do integracji profesjonalistów, amatorów, seniorów i młodzież w niezwykłym miejscu spotkania jakim jest teatr.

Niepełnosprawni wzrokowo są wykluczeni z odbioru współczesnej kultury do bólu nastawionej na odbiór wzrokowy. Okazuje się jednak, że chcą, mogą i potrafią wyrażać siebie przy pomocy sztuki aktorskiej. A bariera niepełnosprawności nie przeszkadza w uprawianiu zawodu aktora tak bardzo jak mogłoby się to wydawać. Uprawianie go nierzadko jest jedynym działaniem zarobkowym niewidomych i niedowidzących artystów naszego zespołu. Dzięki naszym widzom utrzymujemy się głównie z wystawiania spektakli, możemy dzięki i temu pokryć również koszty miejsca pracy, produkcji i sprzedaży usług artystycznych.

Pełnemu zaangażowaniu się aktorów Sceny Moliera sprzyja kondensowanie sfery wizualnej spektaklu we fragmentach filmowych. Innymi słowy to czego niewidzący nie są w stanie wyrazić ciałem wyrażane jest filmem. Ten prosty a jednocześnie niezwykle skuteczny i zwyczajnie ciekawy zabieg stosowany przez Artura Dziurmana sprawia, że spektakle  tworzą dobrze złożoną całość , w której każdą scenę filmową uzasadnia teatralna.

Sama idea integracji zachęca zaś każdego, który zechce spotkać się z kimś zupełnie różnym od niego. Nie zawsze to spotkanie będzie proste, łatwe i przyjemne (jak z „Czarną Damą”), czasem trudne i refleksyjne (jak w „Promieniowaniu ojcostwa”) jednak zawsze nagradzające widzów otwartych i gotowych na ciekawe przeżycia.

 

STRONA WWW