Siła woli potrafi zaskakiwać rozmachem wizji i zdumiewać osiągnięciami po jej urzeczywistnieniu. To właśnie na motywacji, chęci i wierze w pewne idee zbudowany jest postęp. Nie tylko zresztą on ‒ cała sieć społecznych relacji opiera się na otwartości i zdolności do przekładania interesu grupy nad własne, indywidualne zachcianki. Aktualne potrzeby wyznaczają kierunek rozwoju, a drogi do ich zaspokojenia skracają się i prostują, gdy siły zostaną połączone. Ta trywialna zasada znajduje odzwierciedlenie w efekcie synergii. Kooperując osiągamy więcej, niż zrobilibyśmy osobno, nawet sumując swoje wyniki i sprowadzając je do dowolnych mianowników. Opisany mechanizm sprawdza się w różnych kontekstach: może dotyczyć aktywności zmierzającej do generowania zysku, ale także wszystkich przedsięwzięć, których celem nie jest wyścig finansowy czy innego rodzaju rywalizacja. Jeżeli świadomie i z własnej woli, podejmując pewne działania dla społeczności czy też na rzecz konkretnej sprawy, nie redukujemy naszych dążeń wyłącznie do pragmatycznego rachunku, co możemy z tego mieć, JESTEŚMY WOLONTARIUSZAMI.

Głównym celem naszej działalności jest promowanie idei wolontarystycznej oraz organizowanie i koordynowanie działań wolontarystycznych. Obszarami naszych zainteresowań są między innymi: szeroko rozumiana działalność kulturalna, historyczne dziedzictwo lokalne i narodowe, tworzenie więzi z Małą Ojczyzną, integracja społeczna oraz sprzyjanie rozwojowi Miasta i Gminy Skawina.

Chcemy pokazać, że wolontariuszem można być w każdym wieku oraz, że nawet w małych miejscowościach można robić naprawdę duże przedsięwzięcia.

Skawińskie Centrum Wolontariatu jest miejscem, w którym każda osoba zainteresowana działaniem społecznym może znaleźć obszar, w którym będzie świadczyć pomoc.

 

STRONA WWW