Jesteśmy najstarszym popularyzatorem historii i obyczajów ziemi skawińskiej:

– gromadzimy dokumenty, zdjęcia, pamiątki, itp.;

– organizujemy prelekcje, wystawy;

– opracowujemy, publikujemy i wydajemy np. informatory, foldery, monografie, sprawozdania;

– udostępniamy zbiory zainteresowanym, czy wreszcie współpracujemy z organizacjami i innymi podmiotami prawnymi na terenie kraju.

Od 28 lat wydajemy „Informator” nawiązujący do historii naszej „Małej Ojczyzny”

Nasza działalność, zbiory i publikacje zostały nagrodzone w 1996 roku przez Sejmik samorządowy województwa krakowskiego w 2001 roku. Zarząd Miasta i Gminy Skawina przyznał towarzystwu tytuł „Mecenasa Kultury”. Aktualnie wraz z Gminą  jesteśmy współzałożycielami Muzeum Ziemi Skawińskiej, ratujemy także zabytkowe groby na miejscowym cmentarzu.

Zrzeszamy ponad 160 członków zwyczajnych oraz współpracujemy z młodzieżowymi kołami TPS skawińskich szkół.

Dlatego zachęcamy i serdecznie zapraszamy KAŻDEGO do wstąpienia do naszego grona w roli członka,  aby wspólnie dbać o dziedzictwo kulturowe naszej „Małej Ojczyzny”.

 

STRONA WWW