Pomysł na założenie Fundacji wywodzi się z projektu CZAS NA LAS, zainspirowanego przez Fundację Sendzimira podczas kursu „Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju" w 2004 roku. Fundacja Sendzimira wsparła merytorycznie i finansowo Joannę Mieszkowicz, absolwentkę kursu, która zainicjowała projekt CZAS NA LAS w roku 2005, a rok później założyła Fundację Aeris Futuro. Z dniem 24 lutego 2006, Fundacja zyskała osobowość prawną.

STRONA WWW