Klub zatrudnia 10 licencjonowanych trenerów oraz koordynatora ds. szkolenia grup dziecięcych i młodzieżowych, który zapewnia ciągłość oraz właściwą jakość programu szkoleniowego. To jeden z priorytetów jakie stawia przed sobą Zarząd Klub. Najmłodsi adepci piłki nożnej w Radziszowie to 5-cio latki. Przez cały okres szkolenia zawodnicy mają zapewnione optymalne warunki rozwoju i możliwość podnoszenia umiejętności piłkarskich. Aby tak się stało, Zarząd LKS Radziszowianka zdefiniował i jasno określił długofalowe cele na najbliższe 3 lata. Jednym z elementów jest wspomniana powyżej praca z dziećmi i młodzieżą. Kolejnym jest nawiązanie oraz zacieśnienie współpracy z Gminą Skawina, przedszkolami, szkołami podstawowymi oraz gimnazjami.  Ostatnim, jednak niezwykle istotnym oraz kosztownym elementem realizacji wizji Zarządu, jest stworzenie optymalnej, kompleksowej infrastruktury obiektu, która będzie nie tylko wizytówką Radziszowa ale również Gminy Skawina.

STRONA WWW