We offer a comprehensive range of micropaleontological services, including sample preparation, microscope slide preparation, and microfossil analyses. We offer the full range of services from sediment sample disaggregation using a variety of techniques, such as boiling, freezing & thawing, or acid digestion. We can separate microfossil specimens into microscope slides and carry out species identifications. We can provide interpretations of the chronostratigraphy (relative age-dating) and paleoenvironmental interpretation of the microfossil assemblage. We provide a range of professional services at competitive prices. Please contact us for additional details.
Types of Services:

– micropaleontological slide preparation,
– calcareous nannofossil slide preparation,
– species determinations,
– sample analysis (age determination, environmental interpretation).

Jesteśmy organizacją ukierunkowaną na działalność w środowisku naukowym, zajmującym się mikropaleontologią.
– organizujemy transfer danych naukowych,
– promujemy i upowszechniamy wyniki badań mikropaleontologiczych,
– wydajemy materiały konferencyjne oraz naukowe publikacje książkowe, będące kontynuacją serii Grzybowski Foundation,
– organizujemy wykłady, sympozja, konferencje naukowe, spotkania edukacyjne, seminaria, szkolenia i warsztaty,
– prowadzimy branżową bibliotekę mikropaleontologiczną,
– zabezpieczamy opracowany materiał mikropaleontologiczny, kolekcje mikroskamieniałości w Europejskim Centrum Referencyjnym,
– organizujemy pobyty stypendialne dla naukowców,
– udzielamy wsparcia finansowego badań naukowych, pomoc rzeczową i finansową na rzecz studentów, doktorantów i młodych pracowników naukowych,
– organizujemy pomoc techniczną przy preparatyce i wstępnej obróbce materiału mikropaleontologicznego,
– wykonujemy analizy taksonomiczne oraz biostratygraficzne mikrofauny.

STRONA WWW