Fundacja „Znaczenie” powstała w 2010 roku i należy do nielicznego grona organizacji w Polsce, które za swój cel obrały pomoc rodzinom wieloproblemowym w reintegracji, czyli w powrocie dzieci pod opiekę rodziców biologicznych.

Skupiamy się na pracy z całymi rodzinami, czego efektem jest powrót dzieci do środowisk, które są gotowe na opiekę nad dzieckiem w prawidłowy sposób.

Pracujemy również z rodzinami zagrożonymi dezintegracją.

Swoją pracę opieramy na asystenturze rodzin prowadzonej w diadach (kobieta i mężczyzna) przy wsparciu specjalistów. Propagujemy dogoterapię i przy użyciu tej metody prowadzimy zajęcia z dziećmi. Realizujemy spektakle terapeutyczne, które są wystawiane w całej Polsce. Prowadzimy zajęcia na uczelniach wyższych z zakresu metod pracy z rodziną wieloproblemową.

Skupiamy się na działalności w województwie małopolskim. Dotychczas realizowaliśmy projekty na terenie Dąbrowy Tarnowskiej, Krakowa oraz Słomnik.


Fundacja "Znaczenie" od 3 lat jest organizacją pożytku publicznego.

STRONA WWW