Stowarzyszenie Oświaty i Kultury Polskiej powstało w listopadzie 2013 roku z inicjatywy osób zainteresowanych wszechstronną  współpracą z Polonią oraz Polakami mieszkającymi poza granicami kraju.

Głównym celem działalności stowarzyszenia jest umacnianie więzi rodaków z Ojczyzną poprzez rozwijanie znajomości języka i kultury polskiej oraz upowszechnianie wiedzy o Polsce, jej historii      oraz współczesnych zjawiskach w życiu społecznym i kulturalnym kraju.

Ważnym elementem działalności stowarzyszenia są działania zmierzające do ochrony i zachowania polskiego dziedzictwa kulturowego pozostającego  poza granicami kraju.

W ramach działań charytatywnych stowarzyszenia pozyskuje środki na pomoc rodzinom i osobom polskiego pochodzenia znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wspiera młodych Polaków     z zagranicy w dążeniach do podjęcia studiów w Polsce i rozwoju ich talentów.

Współpracujemy ze środowiskami i organizacjami polskimi z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Rosji, Kazachstanu, Niemiec, Francji, Włoch, Holandii,  Wielkiej Brytanii, Francji, Kanady, Stanów Zjednoczonych i Brazylii.

STRONA WWW