Pomysł powołania Stowarzyszenia zrodził się jesienią 2001r. Zainicjowała go rozmowa Pani Sołtys Radziszowa Marii Szwabowskiej z Panem Januszem Bierówką. Nowa organizacja miała by pomóc rozwiązywać takie problemy, które przerastają możliwość sołtysa wsi, a którymi nie może zająć się urząd gminy czy urząd powiatowy. Jednym z zadań stojących przed stowarzyszeniem miało być doprowadzenie do remontu zaniedbanego i pustego budynku starej szkoły czyli dworu Dzieduszyckich.
Celem nowej organizacji miały być działania na rzecz ochrony środowiska, integracji wszystkich organizacji działających w naszej miejscowości. Stowarzyszenie miało również pomagać w kultywowaniu tradycji i upowszechnianiu bogatej historii Radziszowa. Szybko zainicjowano prace nad projektem statutu. Przed końcem 2001r. w szkole w Radziszowie odbyły się dwa spotkania chętnych do pracy społecznej na rzecz lokalnej społeczności. Doszlifowano statut i powołano Komitet Założycielski. Nie mało czasu zajęło ustalenie nazwy nowego Towarzystwa. Zwyciężył jednak pomysł Pana Jacka Krupy: "Niech to Stowarzyszenie nazywa się Nasz Radziszów".
Wystąpiliśmy o nadanie REGON-u i numeru NIP, jak też otworzyliśmy rachunek bankowy. W dniu 16 września 2002r. obradowało Walne Zgromadzenie członków na którym wybrano władze Stowarzyszenia.
Z inicjatywy Pana Janusza Bierówki w dniu 8 grudnia 2002r. członkowie Stowarzyszenia udali się do Tyńca, gdzie w opactwie benedyktyńskim Ojciec Zygmunt Galoch odprawił w intencji Stowarzyszenia i jego członków mszę świętą. Wyjazd ten połączono ze zwiedzaniem klasztoru i kościoła. Przewodnikiem był Brat Michał, który wykazał się znajomością historii opactwa. Zgromadzeni członkowie i ich goście wiele dowiedzieli się na temat bogatego dorobku tynieckich Benedyktynów i związków Tyńca z Radziszowem.
Stowarzyszenie wydaje Biuletyn, w którym informuje mieszkańców Radziszowa o swoich planach i zrealizowanych zamierzeniach.
Nasze drzwi są szeroko otwarte. Zapraszamy do współpracy wszystkich chętnych. Spotkania członków odbywają się regularnie w każdy drugi piątek miesiąca o godz. 19:00 w Dworze Dzieduszyckich w Radziszowie.

STRONA WWW