Małopolski Instytut Teatralny to organizacja zajmująca się edukacją teatralną, pedagogiką teatru oraz upowszechnianiem teatru na terenie Małopolski. Podstawowymi gałęziami działalności MIT obok prowadzenia działań animacyjno-kulturalnych adresowanych do dzieci i młodzieży z małych miejscowości, jest organizacja szkoleń z zakresu edukacji teatralnej dla nauczycieli, pedagogów oraz lokalnych animatorów i instruktorów teatralnych. Dbając o dostęp do kultury organizujemy gościnne spektakle teatrów z całego kraju w niewielkich ośrodkach kultury w Małopolsce. Od 2015 roku we współpracy z Teatrem Figur Kraków prowadzimy Centrum Edukacji Teatralnej.

STRONA WWW