Stowarzyszenie „Apetyt na Życie” jest ogólnopolską organizacją skupiającą Pacjentów z chorobami układu pokarmowego ze szczególnym uwzględnieniem osób z niewydolnością przewodu pokarmowego oraz chorych na nieswoiste zapalenie jelit. Od 2012 roku dbamy o podniesienie jakości ich życia i leczenia, ale także prowadzimy działalność badawczą i informacyjno – edukacyjną w tym zakresie wśród chorych, jak i całego społeczeństwa.

STRONA WWW