Poniżej znajdą Państwo informację o sposobie podpisu oraz wysyłki rocznego sprawozdania finansowego.

TERMINY

Termin sporządzenia (i podpisania) sprawozdania finansowego – 31 marca

Termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego – 30 czerwca

Termin wysłania sprawozdania finansowego (15 dni od zatwierdzenia sprawozdania): najpóźniej do 15 lipca (jeżeli 15 wypada w dzien wolny od pracy, termin zostaje przesunięty na dzień następny)

PODPISANIE

Od 2021 roku są dwie możliwości podpisu:
1. Każdy członek Zarządu musi po kolei podpisać wersję elektroniczną profilem zaufanym – link:
moj.gov.pl
 
2. Jeden członek Zarządu musi podpisać wersję elektroniczną profilem zaufanym.
Pozostałe osoby wchodzące w skład zarządu składają papierowe oświadczenia, że sprawozdanie finansowe spełnia wymagania przewidziane w ustawie – w załączeniu wzór. Potem, przy wysyłce sprawozdania do KRS do tego pliku elektronicznego będzie dołączany skan tych oświadczeń pozostałych członków Zarządu.

 

WYSYŁKA

zatwierdzenie sprawozdania finansowego przez organ nadzoru (Radę Fundacji/Walne Zgromadzenie) – 30.06.2024
 

Po zatwierdzeniu sprawozdania należy wysłać je elektronicznie (wraz z uchwałą zatwierdzającą – skan uchwały w pdf trzeba dołączyć do wysyłki, także skany oświadczeń członków Zarządu jeśli nie podpisywali elektronicznie):
 

1. organizacje nie zarejestrowane w KRS jako przedsiębiorcy – tak jak w zeszłym roku do Krajowej Administracji Skarbowej (nie do urzędu skarbowego) poprzez aplikację e-sprawozdaniahttps://e-sprawozdania.mf.gov.pl/ap/#/step2-start
Termin jest 15 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania, czyli nie później niż do 15.07.2024

 

2. organizacje zarejestrowane w KRS jako przedsiębiorcy – tak jak w zeszłym roku do KRS poprzez repozytorium – https://ekrs.ms.gov.pl/

Termin jest 15 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania, czyli nie później niż do 15.07.2024
 

https://publicystyka.ngo.pl/jak-w-2022-r-wyslac-do-krs-elektronicznie-podpisane-sprawozdanie-finansowe-ngo-z-dzialalnoscia-gospodarcza-instrukcja

 
Dla organizacji mających status OPP, termin na publikację sprawozdania w bazie to 15.07.2024

https://poradnik.ngo.pl/sprawozdanie-opp