– wpłata do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy (PIT5) za miesiąc poprzedni do 20. dnia miesiąca

 

– wpłata do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy (PIT4) od osób fizycznych za miesiąc poprzedni do 20. dnia miesiąca

 

– złożenie deklaracji ZUS oraz zapłata składki za miesiąc poprzedni do 20. dnia miesiąca

 

– złożenie deklaracji VAT 7 i ewentualna zapłata podatku VAT za miesiąc poprzedni do 25. dnia miesiąca