KSIĄŻKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

 

CENNIK – USŁUGI KSIĘGOWE

 

Podchodząc indywidualnie do każdego klienta staramy się dostosowywać do jego potrzeb zarówno pakiet usług, jak i cenę. Przygotowujemy więc spersonalizowane wyceny naszych usług.

Pakiet usług obejmuje m.in.:

– obsługę księgową i kadrową,

– prowadzenie rejestrów VAT i składanie deklaracji elektronicznych,

– ZUS właściciela/i,

– przesyłanie elektronicznie informacji o wysokości miesięcznych zobowiązań podatkowych,

– przesyłanie elektronicznie informacji o wysokości miesięcznych składkach ZUS.

 

Poniżej przedstawiamy poglądowy cennik:

 

Średnia ilość pozycji księgowych miesięcznie

Książka Przychodów i Rozchodów dla podmiotów  nie będących podatnikiem VAT – cena netto

Książka Przychodów i Rozchodów dla podmiotów będących podatnikiem VAT – cena netto

    0 – 10

200,00 zł.*

240,00 zł.*

11 – 20

240,00 zł.

340,00 zł

21 – 30

290,00 zł.

390,00 zł

Powyżej 30

Cena ustalana indywidualnie

Cena ustalana indywidualnie

 

 

CENNIK – USŁUGI PŁACOWO-KADROWE

 

Pracownik bez PPK*

Pracownik z PPK

20,00 zł.

30,00 zł

*Jednorazowa opłata wynikająca z wprowadzenia rezygnacji  z PPK do systemu księgowego wynosi 10,00 zł.
* Przez termin "pracownik" rozumie się osobę na umowę o pracę, zlecenie lub dzieło.

 

– Biuro zastrzega sobie prawo do zmian w cenniku, jednocześnie zobowiązując się do poinformowania o planowanych zmianach z zachowaniem jednomiesięcznego okresu,

– Oferta ma charakter informacyjny i stanowi  zaproszenie do negocjacji – nie stanowi ona oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych,

– Umowa zawierana jest na czas nieokreślony przy jednomiesięcznym okresie wypowiedzenia dla każdej ze stron.