PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ – ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, SPÓŁKI

 

CENNIK – USŁUGI KSIĘGOWE

 

Podchodząc indywidualnie do każdego klienta staramy się dostosowywać do jego potrzeb zarówno pakiet usług, jak i cenę. Przygotowujemy więc spersonalizowane wyceny naszych usług. Usługi księgowe mają charakter usług ciągłych.

Pakiet usług obejmuje m.in.:

– obsługę księgową i kadrową,

– przesyłanie elektronicznie informacji o wysokości miesięcznych zobowiązań podatkowych,

– przesyłanie elektronicznie informacji o wysokości miesięcznychoraz składkach ZUS, 

– przygotowywanie planów kont do realizowanych projektów, możliwość ich rozliczania,

– przygotowanie sprawozdania finansowego,

– możliwy odbiór dokumentów z siedziby Klienta,

– raportowanie adekwatne do standardów i oczekiwań Klienta.

 

Poniżej przedstawiamy poglądowy cennik:

Średnia ilość pozycji księgowych miesięcznie

Miesięczne koszty obsługi  – cena netto

0 – 10

350,00 zł.*

11 – 20

420,00 zł.

21 – 30

520,00 zł.

Powyżej 30

Cena ustalana indywidualnie

Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego

Jednorazowo – koszt średniomiesięcznej obsługi (liczony w okresie rocznym)

Przygotowanie polityki rachunkowości

Jednorazowo – 250,00 zł.

 

 

CENNIK – USŁUGI PŁACOWO-KADROWE

 

Pracownik bez PPK*

Pracownik z PPK

20,00 zł.

30,00 zł

*Jednorazowa opłata wynikająca z wprowadzenia rezygnacji z PPK do systemu księgowego wynosi 10,00 zł.

* Przez termin "pracownik" rozumie się osobę na umowę o pracę, zlecenie lub dzieło.

 

– Dla organizacji pozarządowych i spółek będących czynnym płatnikiem podatku VAT, cena ustalana jest indywidualnie.

– Biuro zastrzega sobie prawo do zmian w cenniku, jednocześnie zobowiązując się do poinformowania o planowanych zmianach z zachowaniem jednomiesięcznego okresu.

– Oferta ma charakter informacyjny i stanowi zaproszenie do negocjacji – nie stanowi ona oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

– Umowa zawierana jest na czas nieokreślony przy jednomiesięcznym okresie wypowiedzenia dla każdej ze stron.