– sprawozdanie merytoryczne składane do swojego organu nadzoru, czyli ministra, który jest wskazany w statucie organizacji do: 31 grudnia

 

– sprawozdanie finansowe składane przez organizację bez działaności gospodarczej do Krajowej Administracji Skarbowej: 15.lipca

 

– sprawozdanie finansowe składane przez organizację z działanością gospodarczą do Krajowego Rejestru Sądowego: 15.lipca

 

– wpłata do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy (PIT4) od osób fizycznych za miesiąc poprzedni do 20. dnia miesiąca

 

– złożenie deklaracji ZUS oraz zapłata składki za miesiąc poprzedni do 20. dnia miesiąca

 

– złożenie deklaracji VAT 7 i ewentualna zapłata podatku VAT za miesiąc poprzedni do 25. dnia miesiąca